แบบฟอร์มลงสมัคร/REGISTRATION

หมายเหตุ / Remark

※3BL Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงอาการบาดเจ็บจากการเข้าร่วมกิจกรรม
If participants get injured at tryout, 3BL can not take responsibility.

※ทางบริษัทจะทำการบันทึกภาพรวมถึงวีดีโอ ในระหว่างการจัดกิจกรรม เพื่อนำไปเผยแพร่กิจกรรมของ 3BL ในภายภาคหน้า
3BL will take photo and video at tryout. We may use them for PR.